දිස්ත්‍රික්ක 14කින් කොරෝනා පසු බසී

දිස්ත්‍රික්ක 14කින් කොරෝනා පසු බසී

බස්නාහිර පළාතේ කොරෝනා රෝගීන් සංඛ්‍යාව12,418ක් දක්වා වැඩි වී ඇතැයි කොවිඩ් 19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය කියයි.ඉකුත් ඔක්තෝබර් මස 04 වැනිදා සිට ආරම්භ වූ මෙරට දෙවන කොරෝනා රැල්ල ආශ්‍රිත හඳුනාගත් ආසාදිතයන් අතුරින් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් 6,141ක්, ගම්පහ...