නෙදර්ලන්ත හිමියන්ගේ අභාවයට විවෘත තීන්දුවක්

නෙදර්ලන්ත හිමියන්ගේ අභාවයට විවෘත තීන්දුවක්

රත්ගම කළපුවේ තිබිය දී සොයාගත් පොල්ගස්දූව ආරණ්‍ය සේනාංසනයේ වැඩ සිටි නෙදර්ලන්තයේ ජිනවංශ හිමියන්ගේ සිරුර සම්බන්ධයෙන් පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණය පැවැත්වූ කරාපිටි රෝහලේ අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරි ජානකී වරුෂාහැන්නදි මහත්මිය මේ සම්බන්ධයෙන් විවෘත තීන්දුවක් දුන්නාය. සිරුරේ කොටස් වෛද්‍ය...